แมวดื้อยาปฏิชีวนะ ปัญหาที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของแมวในระยะยาว

แมวดื้อยา

แมวนั้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกัน ดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่พวกเขาอาจจะเจ็บป่วยได้ไม่ว่าจะเป็นจากการติดเชื้อหรือแม้แต่การแก่ชราลงก็ตาม เวลาพาไปหาสัตวแพทย์เราก็มักจะได้รับยาที่ช่วยบรรเทาอาการให้พวกเขาดีขึ้น โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่หมอจะสั่งอย่างเคร่งครัดให้เจ้าของป้อนจนกว่าจะหมด แต่บางครั้งเราอาจไม่มีเวลาดูแลพวกเขามากพอและไม่ได้ป้อนจนหมดแต่อย่างใด ทราบหรือไม่ว่ามันอาจจะทำให้แมวดื้อยาได้ เราจะพาทุกคนไปดูถึงสาเหตุและวิธีการลดปัญหาดังกล่าวกัน

cat health1

รวมวิธีการลดปัญหาเมื่อแมวมีอาการดื้อยาปฏิชีวนะ

  1. ตรวจค่าความไวจากเชื้อ หากรักษาด้วยยาปฏิชีวนะไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่าไม่ได้ผลเนื่องจากแมวดื้อยา เราสามารถใช้วิธีการตรวจความไวของเชื้อเพื่อตรวจสอบสุขภาพแมวได้ว่าพวกเขาเหมาะสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะตัวใด 
  2. ลดการใช้ยา สิ่งสำคัญก็คือเราควรพาแมวของเราไปพบแพทย์ทุกครั้งเมื่อพวกเขาป่วยเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องก่อนที่จะเลือกใช้ยา ควรใช้ยาที่เฉพาะเจาะจงกับโรคที่เป็นก็จะช่วยลดอาการดื้อยาได้ดี 
  3. รับผิดชอบ เมื่อสัตวแพทย์จ่ายยาปฏิชีวนะให้กับแมวของเรา เจ้าของอย่างเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการป้อนยาพวกเขาจนกว่าจะหมดไม่ว่าจะมีเวลาหรือไม่ก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว 
  4. การเลือกใช้ยาตามกลุ่ม ปัจจุบันยาปฏิชีวนะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มประกอบไปด้วย BACTERIOSTATIC ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายด้วยตนเอง และ BACTERICIDAL ที่จะออกฤทธิ์เข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรียโดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับแมวที่มีร่างกายอ่อนแอ อย่างเช่นแมวที่ป่วยอยู่แล้วหรือมีโรคประจำตัว 
  5. ความถี่ในการใช้ยา การออกฤทธิ์ของยานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทประกอบไปด้วย CONCENTRATION DEPENDENT เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของตัวยาก็จะช่วยให้ฤทธิ์ในการกำจัดแบคทีเรียสูงขึ้นกว่าเดิม ปริมาณนาที่เหมาะสมจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในขณะที่ความถี่ในการให้ยานั้นจะมีความสำคัญน้อยลง TIME DEPENDENT DRUG เป็นกลุ่มยาที่จะออกฤทธิ์ได้ดีหากรับประทานตามความถี่ที่เหมาะสม และสุดท้ายก็คือ ONCENTRATION AND TIME DEPENDENT เป็นแบบที่ผสมกันนั่นก็คือเพิ่มความถี่หรือเพิ่มความเข้มข้นก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพของยาดีขึ้นกว่าเดิม 
cat health2

เปิดสาเหตุที่ทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีอาการดื้อยา 

การที่แมวดื้อยานั้นจะส่งผลต่อสุขภาพแมวโดยตรง ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีอาการดื้อยาไม่ว่าจะเป็นการรับยาปฏิชีวนะอย่างผิดวิธีหรือรับประทานไม่ต่อเนื่อง การที่เจ้าของหยุดให้ยาสัตว์เลี้ยงของตนเองเมื่อพวกเขาอาการดีขึ้นแล้ว อาจเกิดจากการที่สัตว์เลี้ยงป้อนยายากจนทำให้ไม่สามารถป้อนยาได้อย่างต่อเนื่องหรือเจ้าของรู้สึกไม่อยากป้อนยาต่อ การที่เจ้าของซื้อยาให้สัตว์เลี้ยงด้วยตนเอง และการคงตัวของยาหลังจากที่ละลายแล้ว รวมไปถึงการเก็บรักษา guscats.com

บทความเพิ่มเติม

Sponsor : https://hilo-88.com/