Categories
เบงกอล

รู้ไว้ก่อนเลี้ยง แมวเบงกอล มีนิสัยยังไงบ้าง ไปดูกันเลย

แมวเบงกอล

แมวเบงกอล เป็นแมวพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงค่อนข้างมากแต่ด้วยราคาของแมวพันธุ์นี้มีราคาอยู่ที่ 15,000-150,000 บาท เนื่องจากลักษณะที่โดดเด่นของเบงกอลที่มีลวดลายสีสันสวยงาม แต่ถึงจะสวยงามแบบนี้นิสัยแมวพันธุ์เบงกอลซนมากผู้ที่จะรับมาเลี้ยงต้องสามารถรับมือไหวเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ผู้จะรับเลี้ยงเบงกอลต้องทราบก่อนเลี้ยงนั้นในบทความนี้จะมาอธิบายให้ทราบกันพอสังเขป

ความต้องการพื้นฐานของ แมวเบงกอล

ความต้องการพื้นฐานของแมวพันธุ์เบงกอล

ความต้องการพื้นฐานของแมวพันธุ์เบงกอลจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องทำการซื้อหรือเตรียมมาให้แมวก่อนทำการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ของเล่นแมว อาหารแมว ขนม อุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหาร และอุปกรณ์สำหรับขับถ่าย คอนโดแมว ฯลฯ

สิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

สิ่งที่ต้องเตรียมมาจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสิ่งที่จำเป็นในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลต่างๆ เป็นสิ่งที่ควรมีก่อนนำแมวมาเลี้ยงในเบื้องต้นต้องมีมาให้ครบเพราะเมื่อแมวมาถึงที่อยู่อาศัยแล้วจะได้อยู่ได้และเกิดความคุ้นชินกับสิ่งของต่างๆ นั่นเอง

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

นอกจากสิ่งที่จำเป็นในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลต่างๆ ที่ต้องเตรียมดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บางทีอาจจะต้องมีการเตรียมกรงเพื่อให้สามารถดูแลแมวได้อย่างครอบคลุม

กรง แมวเบงกอล

กรง

สิ่งที่จำเป็นในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลอีกสิ่งที่กล่าวมาก็คือกรงโดยลักษณะของกรงอันโปร่งมีลมสามารถถ่ายเทได้เพื่อให้แมวพันธุ์เบงกอลจะได้ไม่เครียด

หวีแมวเบงกอล

อุปกรณ์

แต่อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องเตรียมตัวก่อนเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลก็คือที่แปรงขนแมว  เพราะแมวไม่ว่าจะพันธุ์ขนสั้นหรือขนยาวก็ร่วงหล่นได้ และการแปรงขนจะช่วยให้แมวเกิดความผ่อนคลายทั้งนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพของแมวเพื่อจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแมวพันธุ์เบงกอลอีกด้วย

ของเล่น แมวเบงกอล

ของเล่น

ของเล่นแมวพันธุ์เบงกอลสามารถซื้อไว้ก่อนรับแมวมาเลี้ยงหรือหลังจากรับมาแล้วก็ได้ซึ่งของเล่นแมวพันธุ์เบงกอลชอบมากๆ จะต้องของเล่นที่มีส่วนประกอบของขนนกเพราะแมวพันธุ์นี้จะชอบวิ่งตะปบนั่นเอง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแมวพันธุ์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของค่าอาหารแมวพันธุ์เบงกอลซึ่งต้องเลือกอาหารที่มีคุณภาพในการให้แมวทาน และค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาสสุขภาพแมว

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เลี้ยงต้องจ่ายทุกเดือนเมื่อเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลก็คือค่าอาหารแมวพันธุ์เบงกอลและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะต้องพาแมวเข้ารับวัคซีนหรือเข้าทำการรับยาถ่ายพยาธิในทุกเดือนนั่นเอง

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแมวพันธุ์เบงกอล

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแมวพันธุ์เบงกอล

ปัญหาสุขภาพแมวพันธุ์เบงกอลนั้นจะมีความเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว หรือกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง

โรคและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแมวพันธุ์เบงกอล

นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพแมวพันธุ์เบงกอลผู้ที่ต้องการรับเลี้ยงแมวพันธุ์นี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเชื้อราที่จะเกิดขึ้นกับผิวหนังแมว หากสังเกตเห็นว่าแมวเริ่มมีอาการคันบริเวณผิวหนังต้องรีบนำไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว

ความรับผิดชอบในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ความรับผิดชอบในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ความรับผิดชอบในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส่ การเลือกอาหารแมวพันธุ์เบงกอลที่เหมาะกับพฤติกรรมของเบงกอล ตลอดจนถึงการเลือกคู่ผสมพันธุ์ให้ในฤดูผสมพันธุ์อีกด้วย

ความรับผิดชอบระยะยาวในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอล

ความรับผิดชอบในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลที่ผู้เลี้ยงต้องทำการพิจารณาก็คือการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปในการเลี้ยงดูแมวเบงกอลนั่นเอง ตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย เพราะแมวก็ป่วยเหมือนคนได้เช่นเดียวกัน

อายุขัยของแมวพันธุ์เบงกอล

อายุขัยของแมวพันธุ์เบงกอลส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 14 – 16 ปี ซึ่งถือว่ามีระยะเวลาที่นานมากๆ เลยทีเดียวผู้รับเลี้ยงจะต้องมีทุนสำรองเรื่องค่าใช้จ่ายให้เป็นอย่างดี

อาหารของแมวพันธุ์เบงกอล

เนื่องจากแมวพันธุ์เบงกอลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กินเนื้อ ทำให้อาหารชนิดโปรตีนสูงเป็นสิ่งสำคัญ อาหารแมวเบงกอลที่นิยมให้ในปัจจุบัน คือ เนื้อสัตว์ดิบที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคหรืออาหารที่มีโปรตีนมากกว่า 50-80% ของปริมาณสารอาหารทั้งหมดเพื่อสุขภาพที่ดีของแมว

บทส่งท้าย

สำหรับท่านใดที่กำลังวางแผนในการเลี้ยงแมวพันธุ์เบงกอลอยู่นั้นบทความนี้คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมก่อนเลี้ยง และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอาหารแมวพันธุ์เบงกอลที่เหมาะและดีต่อสุขภาพแมวนั่นเอง

ขอขอบคุณคลิปจาก Cat Indy

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ guscats.com

7 พันธุ์แมว น่าเลี้ยง ใครที่กำลังสนใจอยากเลี้ยงแมว ห้ามพลาด